O Pielgrzymce

O Pielgrzymce

Częstochowa 21.03.2020r.

Młodzież Wszechpolska zaprasza wszystkich Polaków, młodszych i starszych, z kraju i zza granicy, którym przyświeca Idea Narodowa, do wspólnego pielgrzymowania przed Oblicze Królowej Polski. W marcu przypadła 96 rocznica powstania Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska, założonego w 1922 r. Nawiązując do przedwojennej tradycji, w roku 2018 kontynuujemy regularne pielgrzymowanie do duchowej stolicy Polski. W czasach wielkich migracji i zmian społecznych, próby narzucania nowego porządku w świecie, natarczywości liberalnych pseudowartości, nasza modlitwa o pomoc i ratunek u stóp naszej Królowej i Hetmanki jest niezbędna. W ubiegłym roku szczelnie wypełniliśmy Kaplicę Cudownego Obrazu i aulę o. Kordeckiego. W tym – nie może być inaczej!

Plan pielgrzymki:

15:00 – przyjazd autokarów
16:45 – Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu
18:00 – konferencja w auli ojca Kordeckiego
21:00 – Apel Jasnogórski
21:30 – przemarsz pod pomnik Nieznanego Żołnierza
22:00 – zakończenie pielgrzymki