Kontakt – Pielgrzymka

Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska

ul. Wilanowska 16/20
00-422 Warszawa
KRS: 0000156223

NIP: 5262322144
REGON: 632042578

Kontakt do organizacji: sekretariat@mw.org.pl

PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO MW
Bartosz Berk
e-mail: bartosz.berk@mw.org.pl
telefon: 662625067

RZECZNIK MW

Mateusz Pławski
e-mail: mateusz.plawski@mw.org.pl
telefon: 534719415

WYDZIAŁ PRAWNY
wydzial.prawny@mw.org.pl